Oldalak

2014. október 13.

Együtt Isten Völgyében - Mészkőn

2014. október 19-én du. 5 órától Mészkő lesz a következő állomása az Együtt Isten völgyében közösségi alkalommal egybekötött istentisztelet-sorozatnak. 

A rendezvény programja:
  • Az unitárius templomban tartott istentiszteleten Székely Miklóskövendi lelkész mond imát és Vass Károly aranyosrákosi lelkész prédikál. 
  • Istentisztelet után Lakatos Sándor lelkész, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium vallástanára tart előadást Család-történet címmel. 
  • A rendezvény szeretetvendégséggel zárul.
A mészkői Együtt Isten völgyében rendezvény házigazdái a Mészkő Unitárius Egyházközség és a Balázs Ferenc Népfőiskola.