Oldalak

2014. február 24.

Nők Világimanapja rendezvény Tordán

A Nők Világimanapja c. rendezvényre Tordán 2014. február 28-án, pénteken du. 5 órától kerül sor a városban működő öt egyházközség nőszövetségeinek szervezésében.
Az ökumenikus szellemben lezajló program házigazdája a katolikus felekezet nőszövetsége, helyszín pedig a ferences templom. György Ferenc katolikus plébános imája és köszöntő beszéde után Vince Andrea újtordai református tiszteletes asszony vetített képes beszámolója következik, mely megismerteti a résztvevőkkel a Világimanap idei célországának, Egyiptomnak társadalmi, kulturális, gasztronómiai jellegzetességeit, természeti szépségeit és adottságait, az ott élő nők problémáit, illetve a világimanapi program céljait.
Kopt templom
Ezt követően együtt imádkozunk az egyiptomi nőkért az általuk összeállított program szertartása szerint, amelynek egyes részeit az újtordai, ótordai és aranyospolyáni református, az unitárius, valamint a katolikus nőszövetségek tagjai mutatják be. Mindenik nőszövetség az őt illető szertartási részt követően egy általa kiválasztott gyülekezeti énekkel teszi színesebbé a műsort.
Ezt követően a házigazda nőszövetség tagjai a kántor vezetésével közös énektanulásra hívják az egybegyűlteket. Egy, a házigazda nőszövetség által kiválasztott gyülekezeti éneket fogunk megtanulni és közösen énekelni.
A perselyes adakozás célja, hogy anyagiakkal is segíthessük azokat a programokat, amelyeket az egyiptomi nők az országukban elterveztek.
Az ünnepséget szeretetvendégség zárja a házigazda nőszövetség szervezésében.

Egyiptomi bazár
Az unitárius nőszövetség tagjainak figyelmébe
Felkérjük azokat az unitárius nőket, akik szeretnének részt venni a rendezvényen, hogy jöjjenek el csütörtökön a du. 3 órától kezdődő nőszövetségi találkozóra, ahol megbeszéljük a ránk vonatkozó részleteket. A program bibliai részét olvassuk fel János könyvéből és a 190-es számú éneket fogjuk elénekelni.