Oldalak

2014. január 11.

A Vallásszabadság ünnepe

Január 13. a vallásszabadság ünnepe számunkra. Meggyőződéssel valljuk 446 év múltán is, hogy a hit, - mint Isten ajándéka -  az emberi szellem legbensőbb élménye és teljes szabadságot feltételez. Arra ösztönöz, hogy szeressük embertársainkat megkülönböztetés nélkül. Ezért mindenféle kényszer, türelmetlenség, erőszak ellenkezik a hit lényegével, a szeretettel és az evangélium szellemiségével. (Erdő János)


Nyugodt és tiszta lélekkel mondhatjuk: „Az unitarizmushoz nem tapad vér és könny, amelyet a vallásos türelmetlenség fakaszt, s ebben a tekintetben mindenesetre kiállotta a jézusi értelemben vett keresztény elnevezés történelmi próbáját” (Varga Béla). Soha nem tartoztunk azok közé, akik Isten ajándékát, a hitet, mások szellemi, lelki, hitbeli leigázására használták volna, a másokon való uralkodás eszközévé alacsonyították volna. A hit mindig megmaradt számunkra Isten tiszta ajándékának, amellyel a magunk és közösségeink felemelkedését, boldogulását és  lelki üdvösségét munkáltuk. Ezt a hitbeli örökséget szeretnénk megtartani, erősíteni és követendő értékként átadni az utánunk jövő nemzedékeknek is. Hiszem, hogy a január 13-i ünnepünk  ezt szolgálja.

Józsa István Lajos
tordai unitárius lelkész